Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 31 000 34 000 59 000 26 000 56 000 47 000 35 000 48 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 196 000 114 000 246 000 306 000 426 000 366 000 295 000 263 000
Należności w tys. USD 2 122 000 2 290 000 2 216 000 1 960 000 2 301 000 2 571 000 2 667 000 2 154 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 294 000 3 408 000 3 460 000 3 549 000 3 580 000 3 987 000 3 751 000 3 561 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,71 0,72 0,73 0,65 0,78 0,75 0,80 0,69

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($31 000K + $196 000K + $2 122 000K) ÷ $3 294 000K
= 0,71