Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 47 000 35 000 48 000 42 000 73 000 110 000 112 000 56 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 366 000 295 000 263 000 251 000 159 000 160 000 165 000 115 000
Należności w tys. USD 2 571 000 2 667 000 2 154 000 2 348 000 2 062 000 1 659 000 1 193 000 662 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 987 000 3 751 000 3 561 000 3 279 000 2 986 000 2 933 000 2 929 000 1 214 100
Wskaźnik płynności szybkiej 0,75 0,80 0,69 0,81 0,77 0,66 0,50 0,69

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($47 000K + $366 000K + $2 571 000K) ÷ $3 987 000K
= 0,75