Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 21 996 000 22 989 000 20 444 000 5 354 000 1 989 900 2 332 400 2 330 200
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 20 605 000 20 471 000 15 910 000 5 102 000 1 414 200 1 522 800 1 828 500
Zysk ze sprzedaży brutto 1 391 000 2 518 000 4 534 000 252 000 575 700 809 600 501 700
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 577 000 465 000 422 000 244 000 119 400 116 800 105 800
Zysk operacyjny 814 000 2 053 000 4 112 000 8 000 456 300 692 800 395 900
Koszty odsetek netto 289 000 276 000 337 000 238 000 101 200 118 900 132 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 597 000 1 796 000 3 803 000 -193 000 312 100 564 700 129 400
Podatek dochodowy 148 000 423 000 773 000 -111 000 17 600 -475 200 -252 400
Udziały niekontrolujące 51 000 41 000 45 000 41 000 0 0 -3 900
Zysk (strata) netto 399 000 1 335 000 2 988 000 -122 000 292 800 1 128 100 367 000