Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 26 000 48 000 112 000 352 600 823 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 306 000 263 000 165 000 75 300 118 900
Należności w tys. USD 1 960 000 2 154 000 1 193 000 152 600 344 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 549 000 3 561 000 2 929 000 409 400 468 200
Wskaźnik płynności szybkiej 0,65 0,69 0,50 1,42 2,75

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($26 000K + $306 000K + $1 960 000K) ÷ $3 549 000K
= 0,65