Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 48 000 112 000 352 600 823 200 1 007 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 263 000 165 000 75 300 118 900 67 400
Należności w tys. USD 2 154 000 1 193 000 152 600 344 000 192 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 561 000 2 929 000 409 400 468 200 452 200
Wskaźnik płynności szybkiej 0,69 0,50 1,42 2,75 2,80

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($48 000K + $263 000K + $2 154 000K) ÷ $3 561 000K
= 0,69