Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 20 471 000 15 910 000 5 102 000 1 414 200 1 522 800
Zobowiązania handlowe w tys. USD 2 186 000 2 073 000 1 575 000 193 200 186 800
Rotacja zobowiązań 9,36 7,67 3,24 7,32 8,15

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $20 471 000K ÷ $2 186 000K
= 9,36