Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 444 000 5 354 000 1 989 900 2 332 400 2 330 200
Aktywa razem w tys. USD 18 975 000 16 771 000 3 503 800 3 529 600 2 953 400
Rotacja aktywów razem 1,08 0,32 0,57 0,66 0,79

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $20 444 000K ÷ $18 975 000K
= 1,08