Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 4 534 000 252 000 575 700 809 600 501 700
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 444 000 5 354 000 1 989 900 2 332 400 2 330 200
Marża zysku ze sprzedaży brutto 22,18% 4,71% 28,93% 34,71% 21,53%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $4 534 000K ÷ $20 444 000K
= 22,18%