Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 22 989 000 20 444 000 5 354 000 1 989 900 2 332 400
Property, plant and equipment w tys. USD 9 070 000 9 186 000 8 743 000 1 929 000 1 286 000
Rotacja aktywów trwałych 2,53 2,23 0,61 1,03 1,81

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $22 989 000K ÷ $9 070 000K
= 2,53