Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 636 000 7 422 000 7 653 000 5 298 000 897 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 508 000 3 549 000 3 561 000 2 929 000 409 400
Wskaźnik płynności bieżącej 1,89 2,09 2,15 1,81 2,19

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 636 000K ÷ $3 508 000K
= 1,89