Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 7 653 000 5 298 000 897 900 1 479 600 1 544 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 561 000 2 929 000 409 400 468 200 452 200
Wskaźnik płynności bieżącej 2,15 1,81 2,19 3,16 3,42

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $7 653 000K ÷ $3 561 000K
= 2,15