Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 198 000 31 000 34 000 59 000 26 000 56 000 47 000 35 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 138 000 196 000 114 000 246 000 306 000 426 000 366 000 295 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 508 000 3 294 000 3 408 000 3 460 000 3 549 000 3 580 000 3 987 000 3 751 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,10 0,07 0,04 0,09 0,09 0,13 0,10 0,09

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($198 000K + $138 000K) ÷ $3 508 000K
= 0,10