Cleveland-Cliffs Inc (CLF)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 47 000 35 000 48 000 42 000 73 000 110 000 112 000 56 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 366 000 295 000 263 000 251 000 159 000 160 000 165 000 115 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 987 000 3 751 000 3 561 000 3 279 000 2 986 000 2 933 000 2 929 000 1 214 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,14

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($47 000K + $366 000K) ÷ $3 987 000K
= 0,10