Avis Budget Group Inc (CAR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 570 000 581 000 579 000 550 000 534 000 886 000 1 324 000 576 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 506 000 526 000 615 000 439 000 538 000 568 000 615 000 506 000
Należności w tys. USD 810 000 869 000 871 000 779 000 775 000 813 000 797 000 786 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 574 000 2 746 000 2 771 000 2 702 000 2 408 000 2 498 000 2 467 000 2 190 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,73 0,72 0,75 0,65 0,77 0,91 1,11 0,85

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($570 000K + $506 000K + $810 000K) ÷ $2 574 000K
= 0,73