Avis Budget Group Inc (CAR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 570 000 534 000 692 000 686 000 615 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 506 000 538 000 456 000 548 000 604 000
Należności w tys. USD 810 000 775 000 647 000 911 000 955 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 574 000 2 408 000 2 053 000 2 225 000 1 716 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,73 0,77 0,87 0,96 1,27

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($570 000K + $506 000K + $810 000K) ÷ $2 574 000K
= 0,73


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Avis Budget Group Inc
CAR
0,73
Hertz Global Holdings Inc.
HTZ
1,39