Avis Budget Group Inc (CAR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 534 000 692 000 686 000 615 000 611 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 538 000 456 000 548 000 604 000 533 000
Należności w tys. USD 775 000 647 000 911 000 955 000 922 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 408 000 2 053 000 2 225 000 1 716 000 1 645 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,77 0,87 0,96 1,27 1,26

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($534 000K + $538 000K + $775 000K) ÷ $2 408 000K
= 0,77