Avis Budget Group Inc (CAR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 15 380 000 11 048 000 14 484 000 13 760 000 12 794 000
Kapitał własny w tys. USD -220 000 -155 000 656 000 414 000 573 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 22,08 33,24 22,33

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $15 380 000K ÷ $-220 000K
= —