Avis Budget Group Inc (CAR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 11 994 000 9 313 000 5 402 000 9 172 000 9 124 000
Aktywa razem w tys. USD 25 927 000 22 600 000 17 538 000 23 126 000 19 149 000
Rotacja aktywów razem 0,46 0,41 0,31 0,40 0,48

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $11 994 000K ÷ $25 927 000K
= 0,46