Avis Budget Group Inc (CAR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 313 000 5 402 000 9 172 000 9 124 000 8 848 000
Property, plant and equipment w tys. USD 13 403 000 8 810 000 12 969 000 12 210 000 11 330 000
Rotacja aktywów trwałych 0,69 0,61 0,71 0,75 0,78

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $9 313 000K ÷ $13 403 000K
= 0,69