Avis Budget Group Inc (CAR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 886 000 1 847 000 1 795 000 2 145 000 2 174 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 574 000 2 408 000 2 053 000 2 225 000 1 716 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,73 0,77 0,87 0,96 1,27

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 886 000K ÷ $2 574 000K
= 0,73