Avis Budget Group Inc (CAR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 570 000 534 000 692 000 686 000 615 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 506 000 538 000 456 000 548 000 604 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 574 000 2 408 000 2 053 000 2 225 000 1 716 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,42 0,45 0,56 0,55 0,71

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($570 000K + $506 000K) ÷ $2 574 000K
= 0,42