Avis Budget Group Inc (CAR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 555 000 570 000 534 000 692 000 686 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 684 000 506 000 538 000 456 000 548 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 659 000 2 574 000 2 408 000 2 053 000 2 225 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,47 0,42 0,45 0,56 0,55

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($555 000K + $684 000K) ÷ $2 659 000K
= 0,47


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Avis Budget Group Inc
CAR
0,47
Hertz Global Holdings Inc.
HTZ
0,68