Avis Budget Group Inc (CAR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 581 000 579 000 550 000 534 000 886 000 1 324 000 576 000 692 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 526 000 615 000 439 000 538 000 568 000 615 000 506 000 456 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 746 000 2 771 000 2 702 000 2 408 000 2 498 000 2 467 000 2 190 000 2 053 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,40 0,43 0,37 0,45 0,58 0,79 0,49 0,56

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($581 000K + $526 000K) ÷ $2 746 000K
= 0,40