Builders Firstsource Inc (BLDR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 977 840 2 926 120 1 596 900 1 277 400 1 545 730
Aktywa razem w tys. USD 10 595 200 10 714 300 4 173 670 3 249 490 2 932 310
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,28 0,27 0,38 0,39 0,53

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 977 840K ÷ $10 595 200K
= 0,28