Builders Firstsource Inc (BLDR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 22 726 400 19 893 900 8 558 870 7 280 430 7 724 770
Aktywa razem w tys. USD 10 595 200 10 714 300 4 173 670 3 249 490 2 932 310
Rotacja aktywów razem 2,14 1,86 2,05 2,24 2,63

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $22 726 400K ÷ $10 595 200K
= 2,14