Builders Firstsource Inc (BLDR)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 22 726 400 19 893 900 8 558 870 7 280 430 7 724 770
Working capital w tys. USD 1 654 870 1 839 560 1 148 830 485 569 642 491
Rotacja kapitału pracującego 13,73 10,81 7,45 14,99 12,02

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $22 726 400K ÷ $1 654 870K
= 13,73