Builders Firstsource Inc (BLDR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 22 726 400 19 893 900 8 558 870 7 280 430 7 724 770 7 034 210
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 14 982 000 14 042 900 6 336 290 5 303 600 5 801 830 5 306 820
Zysk ze sprzedaży brutto 7 744 380 5 850 960 2 222 580 1 976 830 1 922 940 1 727 390
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 3 974 170 3 463 530 1 678 730 1 584 520 1 553 970 1 442 290
Zysk operacyjny 3 770 210 2 387 420 543 854 392 306 368 968 285 103
Koszty odsetek netto 198 373 135 877 135 688 109 551 108 213 193 174
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 571 830 2 251 550 408 166 282 755 260 755 91 929
Podatek dochodowy 822 464 526 131 94 629 60 946 55 564 53 148
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 2 749 370 1 725 420 313 537 221 809 205 191 38 781