Builders Firstsource Inc (BLDR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 22 726 400 19 893 900 8 558 870 7 280 430 7 724 770
Property, plant and equipment w tys. USD 1 567 630 1 385 440 749 130 721 887 670 075
Rotacja aktywów trwałych 14,50 14,36 11,43 10,09 11,53

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $22 726 400K ÷ $1 567 630K
= 14,50