Builders Firstsource Inc (BLDR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 14 982 000 14 042 900 6 336 290 5 303 600 5 801 830
Zobowiązania handlowe w tys. USD 803 479 1 093 370 600 357 436 823 423 168
Rotacja zobowiązań 18,65 12,84 10,55 12,14 13,71

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $14 982 000K ÷ $803 479K
= 18,65