Builders Firstsource Inc (BLDR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 80 445 42 603 423 806 14 096 10 127
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 307 901 335 551 58 895 39 123 43 921
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 842 780 2 128 710 1 074 850 821 301 731 259
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,21 0,18 0,45 0,06 0,07

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($80 445K + $307 901K) ÷ $1 842 780K
= 0,21