Builders Firstsource Inc (BLDR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 80 445 42 603 423 806 14 096 10 127
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 307 901 335 551 58 895 39 123 43 921
Należności w tys. USD 1 683 100 1 963 870 956 454 692 393 722 807
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 842 780 2 128 710 1 074 850 821 301 731 259
Wskaźnik płynności szybkiej 1,12 1,10 1,34 0,91 1,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($80 445K + $307 901K + $1 683 100K) ÷ $1 842 780K
= 1,12