Booking Holdings Inc (BKNG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 137 000 11 841 000 10 549 000 11 127 000 12 165 000 11 732 000 12 651 000 10 562 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 989 000 834 000 715 000 660 000 632 000 746 000 871 000 1 115 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 8 543 000 10 282 000 7 478 000 6 246 000 5 779 000 6 724 000 6 468 000 3 425 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,19 1,23 1,51 1,89 2,21 1,86 2,09 3,41

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 137 000K + $989 000K) ÷ $8 543 000K
= 1,19


Analiza porównawcza

2022/Q3