Booking Holdings Inc (BKNG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 15 242 000 14 499 000 12 396 000 9 137 000 11 841 000 10 549 000 11 152 000 12 165 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 302 000 1 085 000 1 173 000 989 000 834 000 715 000 635 000 632 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 481 000 11 070 000 8 474 000 8 543 000 10 282 000 7 478 000 6 246 000 5 779 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,33 1,41 1,60 1,19 1,23 1,51 1,89 2,21

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($15 242 000K + $1 302 000K) ÷ $12 481 000K
= 1,33


Analiza porównawcza

2023/Q2