Booking Holdings Inc (BKNG)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 090 000 10 958 000 6 796 000 15 066 000 14 527 000
Należności w tys. USD 2 229 000 1 358 000 529 000 1 680 000 1 523 000
Rotacja należności 7,67 8,07 12,85 8,97 9,54

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $17 090 000K ÷ $2 229 000K
= 7,67


Analiza porównawcza

2022