Booking Holdings Inc (BKNG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 17 090 000 10 958 000 6 796 000 15 066 000 14 527 000
Property, plant and equipment w tys. USD 669 000 822 000 756 000 738 000 656 000
Rotacja aktywów trwałych 25,55 13,33 8,99 20,41 22,14

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $17 090 000K ÷ $669 000K
= 25,55


Analiza porównawcza

2022