Booking Holdings Inc (BKNG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 13 145 000 12 206 000 9 833 000 8 407 000 9 034 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 246 000 3 425 000 5 366 000 3 555 000 3 497 870
Wskaźnik płynności bieżącej 2,10 3,56 1,83 2,36 2,58

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $13 145 000K ÷ $6 246 000K
= 2,10


Analiza porównawcza

2021