Booking Holdings Inc (BKNG)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 45,23 28,41 40,70 38,27 35,05
Cykl zobowiązań dni 972,49
Cykl konwersji gotówki dni 45,23 28,41 40,70 38,27 -937,44

2021 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 45,23 – —
= 45,23


Analiza porównawcza

2021