Booking Holdings Inc (BKNG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 12 683 000 12 396 000 11 152 000 10 562 000 7 310 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 098 000 1 173 000 635 000 1 115 000 843 000
Należności w tys. USD 3 253 000 2 229 000 1 358 000 529 000 1 680 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 330 000 8 474 000 6 246 000 3 425 000 5 366 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,28 1,86 2,10 3,56 1,83

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($12 683 000K + $1 098 000K + $3 253 000K) ÷ $13 330 000K
= 1,28


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Booking Holdings Inc
BKNG
1,28
Altria Group Inc.
MO
0,39
Philip Morris International Inc
PM
0,34
Universal Corp.
UVV
1,73
Vector Group Ltd
VGR
2,88