Booking Holdings Inc (BKNG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 11 127 000 10 562 000 7 310 000 6 284 000 7 401 480
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 660 000 1 115 000 843 000 600 000 415 527
Należności w tys. USD 1 358 000 529 000 1 680 000 1 523 000 1 217 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 246 000 3 425 000 5 366 000 3 555 000 3 497 870
Wskaźnik płynności szybkiej 2,10 3,56 1,83 2,36 2,58

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($11 127 000K + $660 000K + $1 358 000K) ÷ $6 246 000K
= 2,10


Analiza porównawcza

2021