Booking Holdings Inc (BKNG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 958 000 6 796 000 15 066 000 14 527 000 12 681 100
Aktywa razem w tys. USD 23 641 000 21 874 000 21 402 000 22 687 000 25 451 300
Rotacja aktywów razem 0,46 0,31 0,70 0,64 0,50

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $10 958 000K ÷ $23 641 000K
= 0,46


Analiza porównawcza

2021