Booking Holdings Inc (BKNG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 21 365 000 17 090 000 10 958 000 6 796 000 15 066 000
Aktywa razem w tys. USD 24 342 000 25 361 000 23 641 000 21 874 000 21 402 000
Rotacja aktywów razem 0,88 0,67 0,46 0,31 0,70

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $21 365 000K ÷ $24 342 000K
= 0,88


Analiza porównawcza

2023