Booking Holdings Inc (BKNG)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 0 0 0 0 0 -2 430 000 -1 570 000 -1 228 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 2 507 000 2 131 000 2 240 000 1 504 000 1 586 000 1 466 000 1 028 000 570 000
Rotacja zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,66 -1,53 -2,15

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $0K ÷ $2 507 000K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022/Q4