Boise Cascade Co (BCC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 156 170 971 038 336 703 135 676 108 910
Aktywa razem w tys. USD 3 240 510 2 572 640 1 965 720 1 693 350 1 581 250
Operacyjny ROA 35,68% 37,74% 17,13% 8,01% 6,89%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 156 170K ÷ $3 240 510K
= 35,68%


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Operacyjny ROA
Boise Cascade Co
BCC
35,68%
GMS Inc
GMS
15,46%