Boise Cascade Co (BCC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 064 050 1 885 880 1 308 860 1 022 760 985 778
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 545 828 640 746 524 002 384 992 369 825
Wskaźnik płynności bieżącej 3,78 2,94 2,50 2,66 2,67

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 064 050K ÷ $545 828K
= 3,78


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Boise Cascade Co
BCC
3,78
GMS Inc
GMS
2,19