Boise Cascade Co (BCC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 9,28 9,54 0,00 0,00 0,00
Rotacja należności 26,19 17,15 14,00 20,05 21,79
Rotacja zobowiązań 23,90 18,72 0,00 0,00 0,00
Rotacja kapitału pracującego 5,52 6,37 6,98 7,28 8,11

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 39,34 38,28
Cykl należności dni 13,94 21,29 26,08 18,21 16,75
Cykl zobowiązań dni 15,27 19,49

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 10,89 16,00 11,86 9,74 10,25
Rotacja aktywów razem 2,59 3,08 2,79 2,74 3,16