Boise Cascade Co (BCC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 387 310 7 926 110 5 474 840 4 643 400 4 995 290
Property, plant and equipment w tys. USD 770 023 495 240 461 456 476 949 487 224
Rotacja aktywów trwałych 10,89 16,00 11,86 9,74 10,25

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $8 387 310K ÷ $770 023K
= 10,89


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
Boise Cascade Co
BCC
10,89
GMS Inc
GMS
13,44