Boise Cascade Co (BCC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 387 310 7 926 110 5 474 840 4 643 400 4 995 290
Aktywa razem w tys. USD 3 240 510 2 572 640 1 965 720 1 693 350 1 581 250
Rotacja aktywów razem 2,59 3,08 2,79 2,74 3,16

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $8 387 310K ÷ $3 240 510K
= 2,59


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Boise Cascade Co
BCC
2,59
GMS Inc
GMS
1,63