Boise Cascade Co (BCC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 998 344 748 907 405 382 285 237 191 671
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 47 878 14 072 8 860 8 285 31 818
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 545 828 640 746 524 002 384 992 369 825
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,92 1,19 0,79 0,76 0,60

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($998 344K + $47 878K) ÷ $545 828K
= 1,92


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Boise Cascade Co
BCC
1,92
GMS Inc
GMS
0,26