Boise Cascade Co (BCC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 998 344 748 907 405 382 285 237 191 671
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 47 878 14 072 8 860 8 285 31 818
Należności w tys. USD 320 279 462 228 391 133 231 646 229 240
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 545 828 640 746 524 002 384 992 369 825
Wskaźnik płynności szybkiej 2,50 1,91 1,54 1,36 1,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($998 344K + $47 878K + $320 279K) ÷ $545 828K
= 2,50


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Boise Cascade Co
BCC
2,50
GMS Inc
GMS
1,38