Broadcom Inc (AVGO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
2017
(29 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 24 326 000 7 618 000 5 055 000 4 292 000 11 204 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 110 000 977 000 729 000 301 000 724 000
Należności w tys. USD 4 142 000 2 297 000 3 259 000 3 390 000 2 448 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 562 000 6 371 000 6 899 000 2 338 000 2 529 000
Wskaźnik płynności szybkiej 2,43 1,71 1,31 3,41 5,68

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($24 326 000K + $2 110 000K + $4 142 000K) ÷ $12 562 000K
= 2,43


Analiza porównawcza

2021