Broadcom Inc (AVGO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 12 416 000 12 163 000 7 618 000 5 055 000 4 292 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 205 000 1 055 000 977 000 729 000 301 000
Należności w tys. USD 2 958 000 2 071 000 2 297 000 3 259 000 3 390 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 052 000 6 281 000 6 371 000 6 899 000 2 338 000
Wskaźnik płynności szybkiej 2,35 2,43 1,71 1,31 3,41

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($12 416 000K + $1 205 000K + $2 958 000K) ÷ $7 052 000K
= 2,35


Analiza porównawcza

2022