Broadcom Inc (AVGO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 14 189 000 12 416 000 12 163 000 7 618 000 5 055 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 606 000 1 205 000 1 055 000 977 000 729 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 405 000 7 052 000 6 281 000 6 371 000 6 899 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,13 1,93 2,10 1,35 0,84

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($14 189 000K + $1 606 000K) ÷ $7 405 000K
= 2,13


Analiza porównawcza

2023