Broadcom Inc (AVGO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
2017
(29 paź 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 33 172 000 11 895 000 9 917 000 9 107 000 15 823 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 562 000 6 371 000 6 899 000 2 338 000 2 529 000
Wskaźnik płynności bieżącej 2,64 1,87 1,44 3,90 6,26

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $33 172 000K ÷ $12 562 000K
= 2,64


Analiza porównawcza

2021