Broadcom Inc (AVGO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 18 504 000 16 586 000 11 895 000 9 917 000 9 107 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 052 000 6 281 000 6 371 000 6 899 000 2 338 000
Wskaźnik płynności bieżącej 2,62 2,64 1,87 1,44 3,90

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $18 504 000K ÷ $7 052 000K
= 2,62


Analiza porównawcza

2022