Broadcom Inc (AVGO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
2017
(29 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży 33 203 000 27 450 000 23 888 000 22 597 000 20 848 000 17 636 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 256 000 7 162 000 6 518 000 6 723 000 7 021 000 6 593 000
Zysk ze sprzedaży brutto 24 947 000 20 288 000 17 370 000 15 874 000 13 827 000 11 043 000
Koszty badań i rozwoju 4 919 000 4 854 000 4 968 000 4 696 000 3 768 000 3 292 000
Koszty ogólnego zarządu 1 382 000 1 347 000 1 935 000 1 709 000 1 056 000 787 000
Zysk operacyjny 14 287 000 8 684 000 4 247 000 4 257 000 5 458 000 2 689 000
Koszty odsetek netto 1 637 000 1 869 000 1 724 000 1 346 000 514 000 410 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 434 000 6 765 000 2 443 000 2 226 000 4 545 000 1 825 000
Podatek dochodowy 939 000 29 000 -518 000 -510 000 -8 084 000 35 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 351 000 92 000
Zysk (strata) netto 11 223 000 6 437 000 2 663 000 2 695 000 12 259 000 1 692 000