Broadcom Inc (AVGO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 33 203 000 27 450 000 23 888 000 22 597 000 20 848 000
Property, plant and equipment w tys. USD 2 223 000 2 348 000 2 509 000 2 565 000 2 635 000
Rotacja aktywów trwałych 14,94 11,69 9,52 8,81 7,91

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $33 203 000K ÷ $2 223 000K
= 14,94


Analiza porównawcza

2022