Broadcom Inc (AVGO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
Rotacja zapasów 4,29 5,52 6,50 7,69 6,25
Rotacja należności 11,22 13,25 10,40 6,93 6,15
Rotacja zobowiązań 8,27 6,59 7,80 7,86 8,66
Rotacja kapitału pracującego 2,90 2,66 4,32 7,49 3,08

Średnia liczba dni

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
Cykl zapasów dni 85,10 66,10 56,17 47,45 58,43
Cykl należności dni 32,52 27,54 35,10 52,64 59,35
Cykl zobowiązań dni 44,12 55,35 46,81 46,42 42,16

Długoterminowe

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
Rotacja aktywów trwałych 14,94 11,69 9,52 8,81 7,91
Rotacja aktywów razem 0,45 0,36 0,31 0,33 0,42