Broadcom Inc (AVGO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
Rotacja zapasów 4,89 4,29 5,52 6,50 7,69
Rotacja należności 11,36 11,22 13,25 10,40 6,93
Rotacja zobowiązań 7,66 8,27 6,59 7,80 7,86
Rotacja kapitału pracującego 2,66 2,90 2,66 4,32 7,49

Średnia liczba dni

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
Cykl zapasów dni 74,72 85,10 66,10 56,17 47,45
Cykl należności dni 32,14 32,52 27,54 35,10 52,64
Cykl zobowiązań dni 47,63 44,12 55,35 46,81 46,42

Długoterminowe

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
Rotacja aktywów trwałych 16,63 14,94 11,69 9,52 8,81
Rotacja aktywów razem 0,49 0,45 0,36 0,31 0,33