Broadcom Inc (AVGO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 35 819 000 33 203 000 27 450 000 23 888 000 22 597 000
Aktywa razem w tys. USD 72 861 000 73 249 000 75 570 000 75 933 000 67 493 000
Rotacja aktywów razem 0,49 0,45 0,36 0,31 0,33

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $35 819 000K ÷ $72 861 000K
= 0,49


Analiza porównawcza

2023