Broadcom Inc (AVGO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 33 203 000 54 900 000 23 888 000 22 597 000 20 848 000
Aktywa razem w tys. USD 73 249 000 151 140 000 75 933 000 67 493 000 50 124 000
Rotacja aktywów razem 0,45 0,36 0,31 0,33 0,42

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $33 203 000K ÷ $73 249 000K
= 0,45


Analiza porównawcza

2022