Broadcom Inc (AVGO)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(4 lis 2018)
Cykl zapasów dni 85,10 66,10 56,17 47,45 58,43
Cykl należności dni 32,52 27,54 35,10 52,64 59,35
Cykl zobowiązań dni 44,12 55,35 46,81 46,42 42,16
Cykl konwersji gotówki dni 73,50 38,29 44,45 53,67 75,62

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 85,10 + 32,52 – 44,12
= 73,50


Analiza porównawcza

2022