Broadcom Inc (AVGO)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
Cykl zapasów dni 74,72 85,10 66,10 56,17 47,45
Cykl należności dni 32,14 32,52 27,54 35,10 52,64
Cykl zobowiązań dni 47,63 44,12 55,35 46,81 46,42
Cykl konwersji gotówki dni 59,22 73,50 38,29 44,45 53,67

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 74,72 + 32,14 – 47,63
= 59,22


Analiza porównawcza

2023