Zoetis Inc (ZTS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 581 000 2 507 000 2 652 000 3 135 000 6 970 000 3 274 000 3 658 000 3 602 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 365 000 552 000 503 000 423 000 778 000 381 000 418 000 367 000
Należności w tys. USD 1 215 000 1 189 000 1 291 000 1 222 000 2 266 000 1 152 000 1 170 000 1 125 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 167 000 2 880 000 3 051 000 3 034 000 3 594 000 1 471 000 2 091 000 2 066 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,63 1,48 1,46 1,58 2,79 3,27 2,51 2,47

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 581 000K + $365 000K + $1 215 000K) ÷ $3 167 000K
= 1,63


Analiza porównawcza

2022/Q4