Zoetis Inc (ZTS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 041 000 1 754 000 1 717 000 2 109 000 3 581 000 2 507 000 2 652 000 3 135 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 434 000 467 000 443 000 411 000 365 000 552 000 503 000 423 000
Należności w tys. USD 1 304 000 1 257 000 1 322 000 1 186 000 1 215 000 1 189 000 1 291 000 1 222 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 889 000 1 608 000 1 769 000 1 915 000 3 167 000 2 880 000 3 051 000 3 034 000
Wskaźnik płynności szybkiej 2,00 2,16 1,97 1,94 1,63 1,48 1,46 1,58

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 041 000K + $434 000K + $1 304 000K) ÷ $1 889 000K
= 2,00


Analiza porównawcza

2023/Q4