Zoetis Inc (ZTS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 7 506 000 13 860 000 6 611 000 4 748 000 4 399 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 167 000 3 594 000 2 170 000 1 806 000 1 223 000
Wskaźnik płynności bieżącej 2,37 3,86 3,05 2,63 3,60

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $7 506 000K ÷ $3 167 000K
= 2,37


Analiza porównawcza

2022